FB_WDGF_1_Detail_Lg.jpg

Lime & Blue Worry Doll Necklace 18"

54.00
FB_WDBracelet_1_Detail_Sm.jpg

Lime & Blue Woven Worry Doll Bracelet

36.00
FB_WDGF_2_Detail_Sm.jpg

Blue & Peach Worry Doll Necklace 18"

54.00
FB_WDBracelet_2_Detail_Sm.jpg

Blue & Peach Woven Worry Doll Bracelet

36.00
FB_WDGF_3_Detail_Sm.jpg

Tangerine & White Worry Doll Necklace 18"

54.00
FB_WDBracelet_3_Detail_Sm.jpg

Tangerine & White Woven Worry Doll Bracelet

36.00
sold out
FB_WDGF_4_Detail_Sm.jpg

Purple & White Worry Doll Necklace 18"

54.00
sold out
FB_WDBracelet_4_Detail_Sm.jpg

Purple & White Woven Worry Doll Bracelet

36.00
FB_WDGF_5_Detail_Sm.jpg

Black & White Worry Doll Necklace 18"

54.00
FB_WDBracelet_5_Detail_Sm.jpg

Black & White Woven Worry Doll Bracelet

36.00
FB_WDGF_6_Detail_Sm.jpg

Fuchsia & Sunflower Worry Doll Necklace 18"

54.00
FB_WDBracelet_6_Detail_Sm.jpg

Fuchsia & Sunflower Woven Worry Doll Bracelet

36.00
FB_WDGF_7_Detail_Sm.jpg

Red & Hunter Worry Doll Necklace 18"

54.00
FB_WDBracelet_7_Detail_Sm.jpg

Red & Hunter Woven Worry Doll Bracelet

36.00
FB_WDGF_8_Detail_Sm.jpg

Pink & Maroon Worry Doll Necklace 18"

54.00
FB_WDBracelet_8_Detail_Sm.jpg

Pink & Maroon Woven Worry Doll Bracelet

36.00
FB_WDGF_9_Detail_Sm.jpg

White & Maroon Worry Doll Necklace 18"

54.00
FB_WDBracelet_9_Detail_Sm.jpg

White & Maroon Woven Worry Doll Bracelet

36.00
sold out
GF_6_Detail_Sm.jpg

Black & White Gold-Filled Worry Doll Necklace

50.00
sold out